Spare parts 50% Sales

Všetky náhradné diely za 50%. Vybraný sortiment za 30% ….