Referencie

Lehmann Martin – starostlivosť o stromy

Zem (lokalita): Švajčiarsko Predmetom nášho podnikania je starostlivosť o stromy, štiepkovanie, orezávanie, rúbanie stromov. V našej firme prevádzkujeme jedno nákladné vozidlo značky TATRA. Pri výbere pre nás bolo rozhodujúce, že sa jedná o plnepohonné vozidlo 8×8 a že automobil má jednoduchú údržbu. Naša TATRA je zároveň vybavená štiepkovačom drevnej hmoty. Dodnes sme nemali s týmto vozom […]

JSW Australia Pty Ltd

Zem (lokalita): Austrálie Chceli by sme vyjadriť svoju vďačnosť Larrymu Gillovi a všetkým jeho zamestnancom za mimoriadnu podporu a služby, ktoré poskytovali v priebehu uplynulých 12 mesiacov spoločnosti JSW Austrália, pri zavedení hákových nakladačov TATRA do vozového parku našej firmy. Generálny riaditeľ JSW Jeff Branson rozpoznal potenciál, ktorý by tieto vozy mohli  mať v oblasti znižovania  nákladov […]

Civil Road & Rail SX5 Pty Ltd

Zem (lokalita): Austrálie Spoločnosti v rámci Keller Group sa zaoberajú zemnými prácami a stavebníctvom pre banský priemysel. Spoločnosť Civil Road and Rail SX5 Pty Ltd má na svojom rozsiahlom zozname svojho strojného zariadenia vybavenie pre zemné práce a prepravu. Väčšinou tohoto strojného zariadenia a vybavení používa  BHP Billioton a Rio Tinto Group pri expanzii svojich […]

Less & Forest, s.r.o.

Zem(lokalita): ČR – Morava Firma Less & Forest sa zaoberá odvozom a spracovaním dreva a na trhu s týmto sortimentom sa drží už niekoľko rokov  medzi špičkami. K tomuto úspechu nám tiež dopomohla značka TATRA. Vozidlá značky TATRA sú v lesnom teréne neprekonateľná svojou ojedinelou výhodou odpružení každého kola zvlášť a tým pádom sú vozidlá nasadzované v tých najhorších […]

VÁHOSTAV-SK, a.s.

Zem (lokalita): Slovensko, Žilina Spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s. sa sústredí na budovaní ciest, mostov, tunelov, dopravnej infraštruktúry diaľnic a železničných koridorov. Zároveň sa orientuje na výstavbu priemyselných komplexov, vytváranie infraštruktúr priemyselných parkov, ekologické a vodohospodárske stavby včetne výroby a montáže prefabrikátov. Spoločnosť má skúsenosti sa stavbou polyfunkčných objektov, logistických a obchodných center, výrobných hál, občianskej vybavenosti […]

HARD FOREST s.r.o.

Zem (lokalita): Slovensko Naša spoločnosť sa zaoberá hlavne ťažbou dreva, jeho spracovaním, výrobou štiepky a dopravou dreva a štiepky. Máme 2 ks: vojenskej tatry 6×6 na zvoz dreva z lesa, 1ks: 6×6 agro Tatru a 1 ks: 8×8 Tatru na zvoz štiepky z lesa. Sme s nimi spokojení a nič  lepšieho do lesa nie je. Miroslav Palúch obchodný […]

Cape Crushing and Earthmoving Contractors Pty Ltd

Zem (lokalita): Austrálie Spoločnosť Cape Crushing and Earthmoving zakúpila dve ťažké offroad vozidlá TATRA v roku 2007 na plnú špecifikáciu dolu BHPB. Využili sme tieto vozidlá v náročných podmienkach pri výstavbe ciest a priehrad v celej západnej Austrálii. Vozidlá pracovali v najtvrdších podmienkach, včetne baníckom prostredí v horúcich v oblastiach Pilbary a vlhkých a chladných […]

Správa a údržba ciest Pardubického kraje

Zem (lokalita): Česká republika, Pardubice Príspevková organizácia zriadená Pardubickým krajom za účelom správy a údržby ciest II. a III třídy v majetku Pardubického kraje. Počet vozidiel TATRA – 22 kusov. Použitie pre letnú i zimnú údržbu ciest s namontovanými pracovnými nástavbami (sýpacie nástavby a snehové radlice pre zimnú údržbu ciest, nástavby pre vysprávku a opravu ciest v letnom […]

Hasičský záchranný zbor Ústeckého kraja

Zem (lokalita): ČR – Ústecký kraj HZS Ústeckého kraja využíva vozidlá zn. TATRA k doprave síl a prostriedkov pri riešení záchranných a likvidačných prácach pri  mimoriadnych udalostí. V súčasnosti hasiči disponujú 41 ks podvozkov zn. TATRA, ktoré sú osadené štyrmi tipmi nástavieb (CAS – cisternová automobilová striekačka, AZ 37- automobilový rebrík, AP 27- automobilová plošina, AJ 14 […]