VÁHOSTAV-SK, a.s.

Zem (lokalita): Slovensko, Žilina

Spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s. sa sústredí na budovaní ciest, mostov, tunelov, dopravnej infraštruktúry diaľnic a železničných koridorov. Zároveň sa orientuje na výstavbu priemyselných komplexov, vytváranie infraštruktúr priemyselných parkov, ekologické a vodohospodárske stavby včetne výroby a montáže prefabrikátov.

Spoločnosť má skúsenosti sa stavbou polyfunkčných objektov, logistických a obchodných center, výrobných hál, občianskej vybavenosti a bytových domov.

Spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s. vlastní viac než 70 vozidiel TATRA, najväčší podiel tvorí sklápacie vozidla 6×6 a 8×8, veľkú skupinu tvoria stroje UDS, žeriavy, domiešavače a valníky s hydraulickou rukou, ďalej je park tvorený vozidlami s nadstavbou na dopravu betónu, cisternovými vozidlami a ťahačmi návesov.

Medzi výhody vozidiel značky TATRA patrí hlavne vysoká priechodnosť terénom, robustnosť konštrukcie a jednoduchá diagnostikovateľnosť porúch.

Ing. Vladimír Baranec
vedúci útvaru dopravy a mechanizácie