JSW Australia Pty Ltd

Zem (lokalita): Austrálie

Chceli by sme vyjadriť svoju vďačnosť Larrymu Gillovi a všetkým jeho zamestnancom za mimoriadnu podporu a služby, ktoré poskytovali v priebehu uplynulých 12 mesiacov spoločnosti JSW Austrália, pri zavedení hákových nakladačov TATRA do vozového parku našej firmy.

Generálny riaditeľ JSW Jeff Branson rozpoznal potenciál, ktorý by tieto vozy mohli  mať v oblasti znižovania  nákladov a bezpečnejšieho pracovného prostredia.

Niekedy pred 12 mesiacmi som spoločne s Johnem Kennedym kontaktoval Larryho Gilla, aby sme  ho požiadali o radu ohľadne vývoje terénneho hákového nakladača, ktorý by bol vhodný pre priemyselné odvetvie a prostredie, v ktorom pôsobíme. Pred touto inováciou mala spoločnosť JSW až 5 obslužných nákladných vozov, ktoré mali na starosti jednu vrtnú súpravu. Jednalo sa predovšetkým o:

 • cisternu,
 • servisní vozidlo,
 • vozidlo pre prepravu vrtných tyčí,
 • pomocné vozidlo s kompresorom,
 • pomocné vozidlo s čerpadlom na bahno.

Po niekoľkých úvodných rozhovoroch navrhol Larry spoločnosti JSW, aby sa podívala na terénny voz TATRA v prevedení 8×8, preto že sa výbava tohoto nákladného vozu lepšie hodí do prostredia, v ňom spoločnosť JSW najviac  pracuje. Prejednali sme pôvodnú koncepciu, ktorá predstavovala niekoľko modulov, ktoré by nahradili jestvujúcich päť vozidiel, ktoré sú potrebné pre obsluhu vrtnej súpravy.

Larry informoval JSW, že Tatra Off-Road Trucks je schopná zaistiť kompletnú konštrukciu a výrobu všetkých požadovaných modelov  prostredníctvom externých výrobcov v Českej republike.

V ďalšej konštrukčnej fázy prileteli kľúčoví zástupcovia a konštruktéri z Českej republiky do Austrálie, aby spoločne s JSW prebrali konštrukčné nároky a požiadavky prostredí, v ňom JSW bude tieto moduly prevádzkovať.

Pôvodne objednala spoločnosť JSW tri vozy TATRA 8×8 s piatimi účelovými a pomocnými modulami na každé vozidlo. Potom, čo spoločnosť JSW prevzala prvé vozidlo TATRA, uviedol ho Larry kompletne do prevádzky a poskytol servis. Spoločnosť JSW mohla teda pokračovať vo svojej činnosti.

Po fantastickom úspechu prvých vozidiel TATRA sa JSW rozhodla objednať ďalšie tri hákové nakladače a moduly, ktoré by doplnili zbytok flotily obsluhujúcu vrtnú súpravu na vodu.

Spoločnosť JSW je prvou austrálskou vrtnou spoločnosťou, ktorá využíva túto inovatívnu koncepciu. Hlavne je uplatňovaná v našej divízii Water Well u rôznych zákazníkov, a to včetne spoločnosti Rio Tinto.

Hákový nakladač TATRA 8×8 bol navrhnutý tak, aby rýchle a efektívne manipuloval s jednotlivými modulmi, čím sme odstránili nutnosť mať na danom mieste pre splnenie tohoto úkolu, niekoľko nákladných vozidiel.  Dodaný hákový nakladač je vybavený hydraulickou rukou, servisným, cisternovým a plošinovým modulom. Niektoré významné výhody, ktoré táto konštrukcia ponúka, sú uvedené nižšie.

NAJDôLEŽITEJŠIE VÝHODY

 • Jediné nákladné vozidlo, ktoré zabezpečí všetke aspekty vrtných činností včetne obsluhy (palivo a lubrikanty), cisterny, prepravy tyčí, podporných plošín a pod.
 • Moduly je možné nechať v mieste vrtu, čím sa zníži počet aut v mieste ťažby, najmä v blízkosti veľmi frekventovaných a preplnených miest, ako sú  banícke rampy a cesty s hustou prepravou. Týmto sa zníži i možnosť vzájomného stretu vozidiel a spoločnej prevádzke  s prepravnými vozidlami.
 • Vysokokapacitné moduly zaiťujú dodanie vybavení a je možné ich prevádzkovať po niekoľkých dní, bez toho aby bolo nutné doplňovať prevádzkovú kvapalinu.
 • Nižšie náklady: opravy, údržba i náhradné diely sa týkajú iba jednotlivých položiek a nie  skupín.
 • Cisternový modul môže byť využívaný pre odprašnenia ovzdušia v mieste, kde prebiehajú vrtné práce, čím sa minimalizuje vystavenie ľudí potenciálne nebezpečným poletujúcimi časticami.
 • Prevedenie 8×8 je zárukou toho, že je vozidlo vhodné pre akýkoľvek terén. Pri špatnom počasí umožňuje tiež bezpečnú prevádzku na vozovkách v okolí bane.
 • Vozidlo ponúka maximálne využití technológie miesto toho, aby vám v pohotovosti pri bani „efektívne“ vaše investície stáli (napr. cisterna pri bani).
 • Nakoľko je možné  všetke moduly zložiť predom na zem, nie je  nutné  pracovať vo výške.
 • Na rozdiel od prevádzkovaniu niekoľko rôznych ťažkých vozidiel na danom mieste nemusia zamestnanci v tomto prípade absolvovať veľký počet školení.

Je nemožné, aby sme Larrymu a zamestnancom Tatra Off Road Trucks dostatočne poďakovali za ich podporu – od koncepcie, cez  konštrukciu, dodanie,  až po uvedenie týchto vozidiel do prevádzky.

Prajeme Larrymu a všetkým zamestnancom Tatra Off Road Trucks do budúcna všetko najlepšie a tešíme sa na ich ďalšiu podporu.

Tim Westcott
generálny manažér divízie Water Well