Dealer STABO

V roku 2005 STABO otvorilo svoju novú prevádzku v Šuranoch. Novým servisom tak rozšírilo sieť predajno-servisných služieb s ucelenou ponukou pre bežnú údržbu ale aj rozsiahle opravy, diagnostiku motora, riadiacich jednotiek, klimatizácií a brzdovej sústavy nákladných vozidiel, návesov a celých súprav. P1090116 300x169 Dealer STABO

V Septembri roku 2012 bol servis zo  Slovenskej Ľupče presťahovaný do nových priestorov vo Zvolene, ktorý spĺňa najprísnejšie štandardy pre opravy nákladných vozidiel.

V roku 2012 k značke DAF pribudla licencia pre značku TATRA. S predajom a servisom vozidiel DAF má STABO dlhoročné skúsenosti. STABO patrí k najmodernejším predajno-servisným centrám DAF v strednej Európe so všetkými štandardmi na predaj, záručný a pozáručný servis, opravy a predaj náhradných dielov.
Šurany otvorenie 003 300x200 Dealer STABO

Servisné strediská vo Zvolene a v Šuranoch  sú plne vybavené bežným a špeciálnym náradím a prípravkami, diagnostickými zariadeniami a servisnými technológiami s prevádzkou šesť dní v týždni a výjazdovou servisnou službou, ktorá je poskytovaná 24 hodín denne. Pre zníženie nákladov ich zákazníkov pravidelne realizujú servisné akcie pre údržbu vozidiel podľa aktuálnej sezóny.

Vysoká úroveň a kvalita realizovaných servisných činností je zabezpečená dlhodobým programom pravidelných odborných školení všetkých pracovníkov servisu pre činnosti. V súčasnosti  obidve prevádzky ponúkajú činnosti:

 • pravidelná servisná prehliadka a údržba
 • príprava vozidiel na STK a emisnú kontrolu
 • ciachovanie tachografov
 • bežné a špeciálne opravy
 • diagnostika všetkých značiek vozidiel zariadeniami DAVIE, WABCO-Wurth
 • testovanie a nastavenie bŕzd, zosúladenie bŕzd na brzdovej stolici
 • montáž, údržba a opravy klimatizačných jednotiek vozidiel
 • elektrikárske práce
 • klampiarske a lakýrnické práce, rovnanie kabín a rámov
 • výmena a oprava čelných skiel
 • realizácia a servis nadstavieb
 • bežných opráv a údržby hydraulických zariadení
 • „home service“ – oprava a údržba vozidiel v priestoroch zákazníka
 • opravy pri poistných udalostiach ako zmluvný partner pre poisťovne ALLIANZ    a KOOPERATÍVA
 • zabezpečenie odťahovej služby prostredníctvom ČESMADu

Spoločnosť STABO, s.r.o. má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2008 a 14001:2004.

Prijatá politika kvality integrovaného manažérskeho systému

Hlavné princípy nami prijatej politiky, pre ktoré je zaviazaný vrcholový manažment ako aj každý člen spoločnosti sú:

1)    Udržiavať a sústavne zlepšovať manažérske systémy v súlade s platnými normami  EN ISO 9001:2016 a ISO 14001:2015.

2)    Zosúladiť podnikateľské ciele spoločnosti s environmentálnymi požiadavkami a tým prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju v oblasti prevencie pred znečisťovaním životného prostredia. Dodržiavať platné právne a iné požiadavky musí byť pri realizácii našich produktov samozrejmosťou.

3)    Neustále zlepšovanie kvality na všetkých stupňoch realizácie činností bude zabezpečované stabilným personálom a pravidelným vzdelávaním, využívaním nových technológií a informovanosťou všetkých pracovníkov o najnovších poznatkoch z oblasti kvality a ochrany životného prostredia.

4)    Vyrábať výrobky a poskytovať služby so zreteľom na zabezpečenie kvality a v súlade s dodržiavaním všetkých platných zákonných predpisov.

5)    Zabezpečiť podmienky, aby požiadavky a očakávania všetkých zainteresovaných strán boli nielen splnené ale aj prekonané.