Správa a údržba ciest Pardubického kraje

Zem (lokalita): Česká republika, Pardubice

Príspevková organizácia zriadená Pardubickým krajom za účelom správy a údržby ciest II. a III třídy v majetku Pardubického kraje.

Počet vozidiel TATRA – 22 kusov. Použitie pre letnú i zimnú údržbu ciest s namontovanými pracovnými nástavbami (sýpacie nástavby a snehové radlice pre zimnú údržbu ciest, nástavby pre vysprávku a opravu ciest v letnom období atp.)

Výhody Tatry: Robustný podvozok vhodný pre montáž nástavieb. Nízko položené ťažisko vozidla s namontovanými nástavbami. Systém perovania vozidla. Celoplošný a kvalitný servis v ČR.

Zdeněk Kápička,
vedúci dopravy a mechanizácie