Povolenie ruskej vlády pre použitie vozov TATRA v ťažobnom priemysle

Povolenie vydané Ruskou federálnou agentúrou pre ochranu životného prostredia a technickú bezpečnosť, znamená udelenie oficiálnych práv k použitiu sklápačov TATRA pre ťažbu v miestach, ako sú povrchové uhoľné bane či oblasti ťažby železných a neželezných rúd.

Toto povolenie, ktoré je v súlade s všetkými požiadavkami a smernicami platnými pre bezpečnosť v ťažobnom priemysle, bolo pre sklápače TATRA vydané vo februári roku 2012.

Vozy TATRA sa pre ťažiarske účely používajú v Spoločenstve nezávislých štátov a v Rusku od päťdesiatych rokoch minulého storočia. Dnes majú v ťažobné sklápače TATRA široké využitie v celom Rusku i v zemiach Spoločenstva nezávislých štátov a východnej  Európy.

Po vlaňajšom úspechu v ankete  International Truck of the Year 2012 získala TATRA PHOENIX v prevedení súpravy pre zvoz dreva na výstave SILVA REGINA 2012 „Mimoriadnu cenu generálneho riaditeľa a hodnotiacej komisie Grand Prix Silva Regina“.