16. ročník Medzinárodného ťažobného veľtrhu v Rusku za účasti spoločnosti TATRA

Spoločnosť TATRA, a. s. sa zúčastnila spolu so svojim ruským dílerom firmou Avtotatick 16. ročníka Medzinárodného ťažiarskeho veľtrhu a konferencie pre ťažiarstvo a spracovanie kovov a nerastov, ktoré sa konali v dňoch 24. až 26. marca 2012 v Moskve na výstavišti Crocus Expo.

 Výstava bola akreditovaná ako „schválená akcia UFI“,čo dokazovalo jej vysokú kvalitu.

Spoločnosť TATRA predstavila na výstave svoje vozidlo TATRA PHOENIX v prevedení 6×6 a 8×8, ktoré má v ťažobnom segmente najvyššie úžitkové zaťaženie (celková hmotnosť vozidla 40 t s úžitkovým zaťažením 25 t a celková hmotnosť vozidla 50 t s úžitkovým zaťažením 33 t). Výstava prilákala pozornosť zákazníkov z ťažiarskeho segmentu k výrobku TATRA PHOENIX. Naviac demo jazdy týchto vozidiel zaistená TATRA dílerom firmou Avtotatick v lome u zákazníka presvedčili a dokázali, že vlastnosti nákladného vozidla TATRA PHOENIX sú prínosom pre každého ťažiara.