Do čela kopřivnickej Tatry nastúpil Peter Karásek

Nový generálny riaditeľ má za úkol presadiť Tatru celosvetove ako unikátneho výrobcu úžitkových vozov do terénu.

Na miesto generálneho riaditeľa kopřivnickej Tatry nastupuje k 1. októbru 2013 Peter Karásek. Obsadí tak pozície, ktorá sa uvolnili odchodom Ronalda Adamse na konci júla t.r. Nový generálny riaditeľ prevezme operatívne riadenie firmy, ktorému sa prechodne venovali predseda predstavenstva Peter Rusek a podpredseda predstavenstva Radek Strouhal. Predstavenstvo bude naďalej hrať  silnú roli pri schvaľovaní celkovej stratégie podniku a kontrole jeho plnenia.

Peter Karásek v Tatre pôsobí už od júla t.r., kedy do podniku nastúpil spolu s ďalšími známymi osobnosťami českého automobilového priemyslu ako konzultant s úkolom previesť hĺbkovú analýzu podniku a navrhnúť víziu budúcnosti Tatry. Na základe schválenia jeho návrhov majitelia a predstavenstvo boli rozhodnutí, že od októbra nastúpi do pozície generálneho riaditeľa. „Petra Karáska čaká neľahký úkol reštrukturalizovať Tatru a nasmerovať ju k prosperite. Sme s Jaroslavom Strnadom presvedčení, že je pre túto roli výborný kandidát,“ komentuje za oboch majiteľov situáciu René Matera.

Tatra musí definovať svoje miesto na trhu a podle toho sa zamerať na priority, ktoré ju prinesú stabilný rast,“ uvádza predseda predstavenstva Peter Rusek a dodáva: „S novým generálnym riaditeľom sa zhodujeme v pohľadu na Tatru ako unikátny podnik, ktorý sa bude dlhodobe špecializovať na výrobu menších sérií i jednotlivých vysoko špeciálnych úžitkových vozov, ktoré budú najlepší na svete svojimi vlastnosťami v teréne.“

Peter Karásek k svojmu nástupu do funkcie generálneho riaditeľa uvádza: „Postaviť sa do čela svetoznámej automobilky so silnou značkou, ale v neľahkej ekonomickej situácii, je veľká výzva. Po hĺbkovej analýze vnútorných procesov v podniku i situácii na svetovom trhu úžitkových automobilov som presvedčený, že Tatra môže mať pred sebou pozitívnu budúcnosť. V súčasnej tržnej situácii ale nebude automobilkou, ktorá produkuje tisíc kusové série zhodných vozov. Ich prednosť  je v schopnosti vyhľadávať a vykrývať medzery na trhu a pre ne cielene vyvíjať a vyrábať v menších sériách unikátne špeciály, u nich je požiadavka na výbornú mobilitu v teréne.“ Peter Karásek začínal svoju kariéru na prelome 80. a 90. let minulého storočia ako konštruktér v predošlej  Karose Vysoké Mýto, kde mimo iné pri závodných skúškach najazdil viac než 100.000 km s nákladnými automobilami a autobusmi (podrobnosti viz. profesnom životopis nižšie).

K situácii v samotnom podniku nový generálny riaditeľ uvádza: „Je potrebné, aby Tatra prešla dostatočne intenzívnou vnútornou reštrukturalizáciou. Pokiaľ  má fungovať ako pružný výrobca unikátnych špeciálov, musí tomu odpovedať štruktúra procesov, organizácie i schopnosti zamestnancov. Zmeny, ktoré sú pripravené, nebudú  vždy príjemné, ale pre prežitie a ďalší rozvoj podniku sú nezbytné. Povedieme o nich intenzívnu a priamou komunikáciu jak sa  zamestnancov, tak i s  odborovou organizáciou.“

 

Andrej Čírtek
tlačový hovorca TATRA TRUCKS a.s.

 

TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Czech Republic
mob.: +602494208, tel.: +420 225 113 361
e-mail: andrej.cirtek@pppartners.cz ; web: tatra.cz

 

O generálnom riaditeľovi TATRA TRUCKS a.s. Petrovi Karáskovi

Ing. Peter Karásek, MBA, LL.M (49 let) je skúseným krízovým manažérom, ktorý má bohaté technické, obchodné i manažérske skúsenosti z dlhoročného pôsobenia v Karose Vysoké Mýto (dnes Iveco Czech Republic), kde začínal ako konštruktér podvozkov autobusov, pozdejšie pôsobil ako zástupca hlavného konštruktéra a zodpovedal za rôzne technické projekty. Po roku 1990 budoval samostatné predajné oddelenie firmy a po vstupe strategického partnera spoločnosti Renault zodpovedal za všetke obchodné a predajné aktivity firmy v pozícii obchodného riaditeľa; v rámci nadnárodnej skupiny sa zameriaval najmä na obchodné záležitosti v Rusku a ďalších štátoch bývalého ZSSR.

Od roku 2001 sa venoval reštrukturalizáciám a krízovému riadeniu vo výrobných, prevažne strojárenských firmách. Manažérsky sa podieľal napríklad na záchrane a oživení Škody Transportation, prevádzal reštrukturalizáciu strojárenských spoločností AWELD, DISA a ďalších firmách.

Peter Karásek je absolventom strojnej fakulty VUT Brno, MBA na Sheffield Hallam Univerzity a postgraduálne vyštudoval korporátne, obchodné a pracovné právo na Právnickej fakulte Masarykovy University v Brne. Externe prednáša na tému krízové riadenie na VŠE. Okrem češtiny hovorí anglicky, rusky a nemecky. Má vodičské oprávnenie na všetke druhy vozidiel a v továrenských skúškach najazdil viac ako 100 000 km s nákladnými vozidlami a autobusmi.

O TATRA TRUCKS a.s.

TATRA TRUCKS a.s. sa stala vlastníkom podniku Tatra Kopřivnica na základe jeho kúpe v dražbe konanej v marci 2013. K dražbe podniku došlo v dôsledku dlhodobej neschopnosti bývalého vlastníka, spoločnosti TATRA a.s., plniť svoje záväzky. TATRA TRUCKS a.s. je vlastnená českými podnikateľmi Jaroslavom Strnadom a René Materou. Za tri mesiace od zmeny vlastníka sa podnik dostal späť do čiernych čísel, keď vykázal prevádzkový zisk takmer 84 miliónov českých korún pri celkovom obrate viac než 762 miliónov korún. Novému managementu sa darí postupne získavať späť dôveru bánk, subdodávateľov i zákazníkov a podnik pod jeho vedením smeruje k naplneniu cieľa pre tento rok vyrobiť viac než 800 vozidiel, čo je stopercentný nárast oproti roku 2012.