Spoločnosť TATRA TRUCKS predstavuje nové produkty na veľtrhoch TECHAGRO a SILVA REGINA

V dňoch 30. 3. – 3. 4. 2014 prebiehajú na brnenskom výstavišti veľtrhy TECHAGRO a SILVA REGINA, na ktorých sú prezentované najnovšie trendy v oblasti poľnohospodárskych a lesnických technológií.

Spoločnosť TATRA TRUCKS a.s. využila práve prebiehajúcich veľtrhov TECHAGRO a SILVA REGINA k predstaveniu nových produktov z oblasti poľnohospodárstva a lesníctva. Vystavovaným vozidlám velí agroťahač poľnohospodárskych návesov, ale návštevníci môžu vidieť aj súpravy na vývoz dlhého dreva či závodný špeciál TATRA 815 4×4.

Aktuálny ročník Medzinárodných veľtrhov poľnohospodárskej a lesníckej techniky a poľovníctva TECHAGRO / SILVA REGINA sa nesie v duchu predstavenia nových tatroviek, ktoré sú vystavované v rôznych poľnohospodárskych verziách aj v prevedení lesníckom. Návštevníci veľtrhu si môžu stroje prehliadnuť ako u autorizovaných dílerov spoločnosti TATRA TRUCKS (P&L s.r.o., Serviscentrum Vysočina s.r.o., TRIOL CZ, a.s.), tak u ich partnerov, ktorí na podvozky TATRA dodávajú nástavby (napr. AgroStar, Umikov či Romill).

Poľnohospodárskym vozidlám značky TATRA velí ťahač poľnohospodárskych návesov v kombinácii s rôznymi prípojnými vozidlami – veľkoobjemovými návesmi, cisternami a návesy s výmenným systémom nástavieb. K videniu sú aj moderné agrotatry s výmenným systémom nástavieb v prevedení podvozku 6×6.

Záujem dílerov, ktorí  tento produkt dodávajú, dostane ponuku poľnohospodárskych zákazníkov a potvrdzuje, že sme sa vydali správnou cestou a ponúkame riešenie, ktoré užívateľom zásadným spôsobom zlepší efektivitu v prepravách plodín či biomasy,“ vysvetľuje vedúci oddelenia marketingu TATRA TRUCKS Jiří Kašpárek.

Na súbežne prebiehajúcom lesníckom a poľovníckom veľtrhu SILVA REGINA sú prezentované súpravy na vývoz dlhého dreva – ťahač TATRA PHOENIX 6×6 s oplenovým návesom. V roku 2013 jich na český trh dodal najviac autorizovaný díler Serviscentrum Vysočina. Na Slovensku to potom bolo plnenie v rámci vyhraného tendra pre Lesy SR, š.p., ich súpravu môžu návštevníci na veľtrhu tiež vidieť (stánok spoločnosti Psch GmbH). Dodávky lesníckych vozov na slovenský trh zaisťuje autorizovaný díler, spoločnosť STABO, s.r.o. zo Zvolena.

Na stánku autorizovaného dílera  P&L s.r.o. je tiež vystavovaný závodný špeciál TATRA 815 4×4, ktorý sa toho roku zúčastnil prestížneho závodu DAKAR. Patrí závodnému tímu TATRA BUGGYRA RACING TEAM, ktorý pre sezónu 2014/2015 oficiálne získal podporu výrobného závodu.

Návštevníci veľtrhu môžu produkty TATRA TRUCKS vidieť na stánkoch týchto spoločností:

  • P&L s.r.o, hala B, st. 001
  • Serviscentrum Vysočina, volná plocha K, st. 011, volná plocha C, 043
  • Triol CZ, volná plocha P, st. 015
  • AgroStar, volná plocha D2, stánok 005
  • Posch GmbH, volná plocha F, 001
  • Romill, volná plocha A1

O TATRA TRUCKS a.s.

Akciová spoločnosť TATRA TRUCKS vlastnú svetoznámu kopřivnickú automobilku od marca 2013, kedy získala podnik v dražbe kvôli nesplácania dlhov bývalým vlastníkom TATRA a.s. Novým vlastníkom (českí podnikatelia Jaroslav Strnad a René Matera) a ich kľúčovým manažérom (predseda predstavenstva Petr Rusek zodpovedný za obchod a podpredseda predstavenstva Radek Strouhal zodpovedný za financie) sa podarilo v prvej polovici roku 2013 obnoviť výrobu a získať späť elementárnu dôveru bánk i subdodávateľov.

K 1. októbru 2013 nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa TATRA TRUCKS a.s. skúsený krízový manažér Petr Karásek, ktorý predtým spoločne s ďalšími odborníkmi pripravil stratégiu stabilizácie a ďalšieho rozvoja podniku. Pod jeho vedením v spoločnosti TATRA TRUCKS a.s. úspešne prebieha schválený plán reštrukturalizácie, v rámci ktorej už spoločnosť zoštíhlila o viacej  ako 100 pracovných pozícií. K 1. 1. 2014 zamestnávala 952 zamestnancov v materskej spoločnosti a necelých 600 v niekoľkých dcérskych spoločnostiach zameraných hlavne na zlievarenstvo a kováčstvo.

Celkové predbežné tržby TATRA TRUCKS a.s. za rok 2013 sú vo výške 2,99 mld. Kč. Výsledky sú súčtom za činnosť spoločnosti Tatra a.s. v období do exekúcii a súčasnej spoločnosti TATRA TRUCKS a.s., ktorá prevzala aktivity spoločnosti Tatra a.s. v rámci exekúcii 15. 3. 2013.  V roku 2013 sa TATRA TRUCKS a.s. podarilo vyrobiť 763 kompletných vozidiel (najviac od roku 2008) a predala 722 vozidiel. Pre rok 2014 plánuje spoločnosť predaj 760 vozidiel.

Tlačový servis TATRA TRUCKS a.s.

Andrej Čírtek
Tlačový hovorca TATRA TRUCKS a.s.

TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika
mob.: +420 602 494 208, tel.: +420 225 113 361
e-mail: andrej.cirtek@tatra.cz ; web: tatra.cz

Fotogaléria