SKANSKA a.s. – Divízia Železničné staviteľstvo

Zem (lokalita): Česká republika

Spoločnosť Skanska a.s., divízia Železničné staviteľstvo sa prioritne zaoberá výstavbou, rekonštrukciou a údržbou železničnej dopravnej cesty. Pre tieto činnosti využíva nákladné vozidlá značky Tatra a to prevažne sklápače v konfigurácii pohonu 6×6 a podvozky, ktoré slúži ako nosiče rôznych nástavieb (autožeriavy , autobágre, a  pod.).

Uvedená vozidla sú v prípadoch, kedy pri realizácii líniových stavieb nie je možné budovať prístupové cesty z časových, priestorových či finančných dôvodov, nenahraditeľné.

K hlavným výhodám uvedených vozidiel patrí vynikajúca priechodnosť terénom, nízko uložené ťažisko prispievajúce k väčšej  bezpečnosti, dobrý pomer užitočnej hmotnosti k celkovej hmotnosti, priaznivé vnútorné rozmery umožňujúce nakladať vozidlá pod trakčným vedením a celkove vysoká spoľahlivosť a nízka prevádzková náročnosť.

Vzhľadom k dlhoročným skúsenostiam s týmito vozidlami uvažuje vedenie divízie o obnove vozového parku resp. o nákupu nových vozov Tatra.

Ing. Stanislav Žaloudek
vedúci  stavebného strediska