Noví spoluvlastníci TATRA TRUCKS a.s.

ÚHOS povolil vlastnícky vstup Reného Matery a Jaroslava Strnada do spoločnosti TATRA TRUCKS a.s. Českí podnikatelia ovládli kopřivnickú automobilku získaním akciových podielov v spoločnosti TATRA TRUCKS a.s.

Dne 19. 4. 2013 povolil Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže vlastnícky vstup podnikateľov Reného Matery a Jaroslava Strnada do spoločnosti TATRA TRUCKS a.s. Získaním akciových podielov v spoločnosti TATRA TRUCKS a.s. tak ovládli najstaršiu českou automobilku. Podnik sa týmto krokom dostáva do rúk českých vlastníkov, ktorí sú skúsenými podnikateľmi s ťažiskom aktivít v českom priemysle. Ich cieľom je stabilizovať vzťahy podniku s kľúčovými zákazníkmi.,Získať zpäť dôveru bánk v podnik a zlepšiť riadenie a komunikáciu v podniku.

Pre potrebnú dobu, zostáva v čele podniku doterajší generálny riaditeľ Ronald Adams. Kľúčovými manažérmi podniku sú jeho zástupcami: Peter Rusek so zodpovednosťou za stratégiu rozvoja podniku a vzťahy s kľúčovými zákazníkmi  a Radek Strouhal zodpovedný za finančné riadenie a vzťahy s partnermi zaisťujúcimi financovanie podniku. Pod ich vedením už prebehlo jednanie s kľúčovými zákazníkmi na trhoch v Českej republike, Indii, Ruskej federácii, Austrálii a jednanie s kľúčovými partnermi podniku v bankovom sektore.

„Na základe pozitívneho výsledku týchto jednaní možno hovoriť, že situácia podniku, ktorý bol v druhej polovici roku 2012 v akútnej finančnej, výrobnej a odbytovej kríze, sa podarilo stabilizovať,“ uvádza Peter Rusek a dodáva: „Vďaka tomu sme mohli prijať plán výroby na rok 2013, ktorý počíta s produkciou 880 vozidiel, čo je nárast oproti roku 2012 zhruba na dvojnásobok. Ukazovateľ EBITDA by sa mal dostať už v tomto roku do kladných čísel.“ Nepredpokladá sa  žiadne prepúšťanie v oblasti výroby; personálne zmeny sa budú týkať hlane jednotlivých pozícii v managementu.

Podnikateľ René Matera, zakladateľ a väčšinový majiteľ priemyslovej skupiny PROMET GROUP a spoluvlastník TATRA TRUCKS a.s., k tomu uvádza:

„K nášmu vlastníckemu vstupu do Tatry nedochádza, preto že sme od začiatku túžili vlastniť slávnu českú automobilku. Dotlačila nás k tomu po dlhom vývoji objektívna situácia, kedy hrozil zánik nášho dôležitého obchodného partnera. Dôvodom vlastníckej zmeny je, že podnik pod bývalým vlastníkom neprosperoval. Vo minulom roku sa z dôvodu výpadku jednej kľúčovej zákazky dostal do krízy,  hroziacej jeho likvidáciou.

To spôsobilo vývoj vedúci  k exekúcii podniku, jeho dražbe a pozdejšie nášmu majetkovému vstupu do spoločnosti TATRA TRUCKS a.s., ktorá podnik v dražbe získala. Predošlý vlastník podniku, spoločnosť TATRA a.s., mal dostatočne dlhé obdobie pre iné riešenie situácie, ale kľúčoví akcionári zrejme nemali potrebné finančne, manažérske a obchodné kapacity, aby podnik z krízy  vlastnými silami vyviedli. Je veľkým šťastím, že sa podnik nedostal do insolvencie, ktorá by znamenala koniec výroby a v zásade zánik automobilky.

Já i Jaroslav Strnad sme v našej podnikateľskej histórii dokázali, že vieme riadiť priemyselné podniky a dokážeme zaistiť odbyt pre ich produkciu. Verím, že máme všetke predpoklady, aby sme uspeli i v Tatre. Je pre nás obrovská výzva podnik vrátiť tam, kam patrí, teda medzi predné svetové automobilky v segmente úžitkových a špeciálnych vozidiel.“

Kontakt:
Andrej Čírtek
Mediálny zástupca TATRA TRUCKS a.s.
mob.: +420 602 494 208
tel.: +420 225 113 361
e-mail: andrej.cirtek@pppartners.cz