Tržby Tatry presiahli v roku 2010 hranicu 2,5 mld. Kč

Spoločnosť TATRA, a. s., dosiahla v roku 2010 tržby z predaja nákladných automobilov, náhradných dielov, služieb a tovaru vo výške 2 575 mil. Kč. Celkové  tržby TATRA Group včetne ich dcérskych spoločností činili  v roku 2010 celkom 4 281 mil. Kč.

Kopřivnice (10. mája 2011)
Celkové konsolidované tržby TATRA Group vo výške 3 835 mil. Kč zahrňujú tržby z predaja výrobkov, prác a služieb zahrňujúcich nákladné automobily, náhradné diely a tržby z externých zákaziek včetne dcérskych spoločností. Spoločnosť Tafonco, a. s., zaznamenala v minulom  roku tržby vo výške 505 mil. Kč, spoločnosť Taforage, a. s., celkom 375 mil. a tržby spoločnosti Tawesco, s. r. o.,  v minulom roku dosiahli výšku 963 mil. Kč.

Predaje nákladných automobilov TATRA sa v roku 2010 zvýšili na 1082 kusov z 992, dosiahnutých v roku 2009. „Po predajoch v roku 2009, ktoré boli silne poznamenané svetovou hospodárskou krízou ktorý  predstavoval najslabší výsledok v novodobej histórii Tatry, by zvýšené predaje v roku 2010 mohli signalizovať oživenie na tradičných trhoch tatroviek, najmä zahraničných,“ uviedol Ronald Adams, generálny riaditeľ TATRA, a. s.

V rocku 2010 sa skupine TATRA Group podarilo vrátiť k pozitívnej hodnote ukazovateľa EBITDA, ktorá dosiahla  úrovneň 148 mil. Kč. Tento výsledok je o to cennejší, že plánovaná výše EBITDA (138 mil. Kč) bola nielen dodržaná, ale dokonca o 10 mil. Kč prekročená. Udržanie  kladných hodnôt EBITDA je rovnako jedným z hlavných pilierov plánu firmy pre rok 2011. TATRA taktiež v minulom roku výrazne znížila svoju stratu a to na 105 mil. Kč. Oproti roku 2009, kedy činila strata 588 mil. Kč si tak polepšila o 483 mil. Kč.

Skupina taktiež v roku 2010 po razantných organizačných zmenách v rokoch 2008 a 2009 stabilizovala počet svojich zamestnancov. V minulom roku tak TATRA Group zamestnávala 2418 pracovníkov, pričom 1042 z nich bolo zamestnané v spoločnosti TATRA, a. s. Oproti roku 2009 sa tak počet zamestnancov skupiny mierne zvýšil.

Vladimír Bystrov
mediálny  zástupca TATRA, a. s.
Bison & Rose
tel.:         +420 233 014 040
mob.:      +420 777 130 788
e-mail: vladimir.bystrov@bisonrose.cz