S Tatrou postavíte viacej

TATRA má vynikajúcu  úžitkovú  hmotnosť a v terénu nemá konkurenciu. Prepravíte tak viacej  nákladu, rýchlejšie, za akéhokoľvek počasia a pritom  komfortne.

 • vynikajúca priechodnosť
 • vysoká prepravná rýchlosť
 • produktivita a efektivita
 • plne pohonné  vozidlá  s  pripojiteľným /odpojiteľným pohonom kolies  prednej  nápravy
 • konfigurácia  pohonu 4×4, 6×6, 8×8, eventuálne 6×4
 • ekologický motor Euro 5
 • uzávierky osových a mezinápravového diferenciálu
 • kolesové redukcie – ťažké/ľahké
 • kombinovaný systém perovania  King Frame, ľahká a ťažká varianta
 • nízko položené ťažisko
 • pracovní stroj – modelová rada T 163
 • veľký uhol bočného náklonu
 • rebrinový rám a portálové nápravy TATRA-Rigid, T 810
 • vynikajúca zkrížiteľnosť náprav, T 810
 • motor a prevodovka zahraničné prevedenie, T 810
 • nízke prevádzkové  náklady
 • nízke  životnostné náklady
 • vysoká zostatková hodnota