S Tatrou obslúžite viac

TATRA má vynikajúcu úžitkovú hmotnosť a v terénu nemá konkurenciu. Prepravíte tak viacej nákladu, rýchlejšie, za akéhokoľvek počasia a pritom komfortne.

V čom je tatra lepšia?

 • vynikajúca priechodnosť
 • vysoká prepravná rýchlosť
 • produktivita a efektivita
 • vysoká užitočná schopnosť
 • plne pohonné vozidlá s pripojiteľným /odpojiteľným pohonom kolies prednej nápravy
 • konfigurácia pohonu 4×4, 6×6, 8×8, eventuálne 6×4
 • ekologický motor Euro 5
 • uzávierky osových a mezinápravového diferenciálu
 • kolesové redukcie – ťažké/ľahké
 • kombinovaný systém perovania King Frame, ľahká a ťažká varianta
 • rebrinový rám a portálové nápravy TATRA-Rigid, T 810
 • vynikajúca zkrížiteľnosť náprav, T 810
 • motor a prevodovka zahraničného pôvodu, T 810
 • vysoká svetlá výška
 • nízko položené ťažisko
 • veľký uhol bočného náklonu
 • nízke prevádzkové náklady
 • nízke životnostné náklady
 • vysoká zostatková hodnota