S Tatrou uhasíte viacej

TATRA má vynikajúcu  úžitkovú  hmotnosť a v terénu nemá konkurenciu. Prepravíte tak viacej  nákladu, rýchlejšie, za akéhokoľvek počasia a pritom  komfortne.

V čom je tatra lepšia?

 • plnenie najnovších európskych legislatívnych požiadavkov
 • prevádzkyschopnosť v najširšom spektru prevádzkových podmienok
 • vyšší stabilita vychádzajúca z nízko položené ťažiska
 • vysoký uhol statického bočného naklonenia
 • bez nutnosti použitia prídavného medzirámu pre uloženie požiarnrj      nástavby
 • brodivosť až 1500       mm (1200       mm v štandarde)
 • súčasti hnacieho traktu chránené voči agresívnemu prostrediu –      nenáročná údržba
 • tuhé, pevnostne bezpečné zakotvenie navijaku do nosnej štruktúry      podvozku
 • dosažiteľnosť všetkých úložných priestorov priamo zo zeme, bez nástupných      plošín
 • staviteľná svetlosť podvozku pri modelovej rade T 815-7
 • plne pohonné vozidlo s pripojiteľným/odpojiteľným predným náhonom
 • uzávierky osových diferenciálov a medzinápravového diferenciálu
 • nízke prevádzkové náklady
 • nízke životné  náklady